Over ons

Mogen wij ons even voorstellen?

Wij, Margot en Cyriel mogen de kar trekken van een nieuwe scale up PPS CoP (Community of Practice) in Zuid-Limburg. In deze PPS gaan VISTA college, CHILL Chemelot Innovation and Learning Labs, Hogeschool Zuyd, Gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Proces Maintenance Limburg, SBB, en de Brightlands Chemelot bedrijven: Anqore, Arlanxeo, Borealis, DSM, Fibrant, OCI Nitrogen, Sabic, Sitech, Vynova samenwerken aan een ecosysteem voor onderwijs in het chemische domein in Zuid-Limburg.

Margot Felix

Margot Felix

Programmamanager CoP

Cyriel Mentink

Cyriel Mentink

Directeur Business Operations and Development CHILL

Waarom we dit doen, vertellen we je in bijgaand artikel en ingevoegd filmpje. 

Lees artikel

Dit doen wij samen met:

Ferdinand van Kampen

Ferdinand van Kampen

Business development

Marc Konings

Marc Konings

Opleidingsmanager smart maintenance en processing

Kirsten Scheilen

Kirsten Scheilen

Projectmedewerker CoP

Bob Daniels

Bob Daniels

Opleidingsmanager laboratoriumtechniek en industrieel product design

Niki L'Herminez

Niki L'Herminez

Onderwijskundig Leider 

Tanja Derix

Tanja Derix

Accountmanager 

VISTA college is dé wendbare en vernieuwende mbo-partner in Zuid-Limburg voor meer dan 13.000 studenten en nog eens 3.000 cursisten en deelnemers. Onder het motto “Limburgse Krachten voor morgen” staat VISTA college klaar om in de (eu-)regio een breed, dekkend en modern opleidingsaanbod aan te bieden van kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs, cursussen en educatie dat past bij iedere student, bedrijf en de ontwikkeling van de (eu-)regio voor nu en voor de toekomst.

Hoogwaardig, vernieuwend beroepsonderwijs is cruciaal om de economische motor van Zuid-Limburg op gang te houden. VISTA college biedt studenten daarom een solide en duurzame basis voor persoonlijke ontwikkeling, burgerschap en werk (of doorstroom naar vervolgonderwijs), zodat zij, ook in de toekomst, succesvol zijn. VISTA college doet dit door continu te werken aan het vernieuwen van portfolio’s, zet grensverleggend onderzoek en kennisdeling op de agenda, is actief met een Leven Lang Ontwikkelen en geeft impulsen aan digitalisering. Niet alleen voor starters.
Ook voor herstarters, doorstarters, bedrijven en instellingen ontwikkelt VISTA college onderwijsarrangementen en scholingsoplossingen op maat.

VISTA college en het bedrijfsleven in de regio Zuid-Limburg zijn het er over eens: afzonderlijk van elkaar, in een ketenbenadering zullen ze er niet in slagen te voldoen aan de groeiende- en veranderende regionale arbeidsvraag in de gehele regio Limburg. De groei van de Brightland Campussen en specifiek de ambities van Chemelot op het gebied van chemie, klimaat, grondstoffen en circulariteit brengen de vraag naar middelbaar en hoger opgeleid technisch personeel in de komende jaren naar ongekende hoogten. Een behoefte waar het regulier mbo, in haar huidige vorm en in een situatie van krimp en afnemende belangstelling voor techniek, niet aan kan voldoen.

Daarnaast blijkt dat de huidige kennis van technische studenten en onderwijspersoneel nog onvoldoende aansluit op de snel veranderende marktvraag, waarmee de mismatch tussen vraag en aanbod verder zal toenemen. Het is nodig blijvend anders te kijken naar onderwijs, waarin de vorm van het curriculum niet leidend is, maar werk en werkenden zelf. Daarvoor is het nodig het DNA van de bedrijven beter te begrijpen om de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt te kunnen repareren. Want in theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk blijkt van wel.

Leren, doorleren en blijven leren.
Het is daarom dat VISTA college, CHILL, Chemelot Consortium en Zuyd Hogeschool de verantwoordelijkheid genomen gezamenlijk verder te denken over het realiseren van wendbaar onderwijs dichtbij en in het bedrijfsleven. Dat betekent dat er nagedacht wordt over het flexibiliseren en hybridiseren van het onderwijsaanbod, van onderwijstijd en van onderwijsrollen.

Leren in, met en door landschappen in de praktijk.
Op school werken studenten veelal met boeken en gesimuleerde leersituaties. Studenten blijken meer te leren in de praktijk van de prikkelende omgeving van echte industrie. Daarbij stellen ze zelf hun leerprogramma samen.

Leren door te doen.
Studenten geven aan dat ze werkprocessen en daarbij behorende theorie sneller begrijpen en beter onthouden door te leren in de praktijk. Het is bovendien leuker, uitdagender. Studenten enthousiasmeren anderen om ook voor deze beroepen te kiezen. Docenten en praktijkbegeleiders leiden samen studenten op. Om de processen behorende bij de te ontwikkelen schakels tussen onderwijs en arbeidsmarkt ruimte te geven is het project CoP gestart voor de periode 2020 t/m 2024.

Wanneer doen we wat.

In de periode 2020 t/m 2022 is de toolbox ontwikkeld die nodig is om het wendbare onderwijs te organiseren. Het product- en dienstenportfolio van CoP vormt de samenvatting van de toolbox. Klik hier voor het product- en dienstenportfolio. In de periode 2023 t/m 2024 wordt de toolbox via pilots in de praktijk gebracht en verduurzaamd. Klik hier voor het pilot overzicht.

Onze ambassadeurs aan het woord:

“We willen de veiligste, duurzaamste en innovatiefste Chemie site van Europa zijn.”

Frank Schaap

Director Business Development & Marketing Chemelot

“We zien de begeleiding van studenten niet als in een stageplek, maar als in een definitieve plaatsing in een van de Chemelot bedrijven.”

Frans Scheeren

Kwartiermaker Chemelot Academy

“Alle studenten zijn eigenlijk bezig met hun eigen zelfstandige project. Het ene moment ben je aan het ‘flauwekullen’, het andere moment zit je in een businessmeeting waar je Engels moet spreken.”

Mike Pippia

Student

“Het grote voordeel van deze manier van opleiden is dat je meteen na de opleiding kunt beginnen.
Je zit midden tussen de bedrijven in en je hebt al contact gelegd.”

Chantalle Zwarthoed

Student

“Je ziet de studenten veel sneller groeien. Dat doet iets met ons.”

Wil Huiveneers

CTO Bleu Plastics

Onze partners

Sharing our passion for knowledge

© 2023 KACE. All Rights Reserved.
Created by