Nieuws

24-08-2020

Zoeken naar evenwicht tussen kracht en geborgenheid

VISTA college en het bedrijfsleven in de regio Zuid-Limburg zijn het er over eens: afzonderlijk van elkaar, in een ketenbenadering zullen ze er niet in slagen te voldoen aan de groeiende- en veranderende regionale arbeidsvraag in de gehele regio Limburg.

De groei van de Brightland Campussen en specifiek de ambities van Chemelot op het gebied van chemie, klimaat en grondstoffen, brengen de vraag naar middelbaar en hoger opgeleid technisch personeel in de komende
jaren naar ongekende hoogten.

Een behoefte waar het regulier mbo, in haar huidige vorm en in een situatie van krimp en afnemende belangstelling voor techniek, niet aan kan voldoen. Daarnaast blijkt dat de huidige kennis van technische studenten en onderwijspersoneel nog onvoldoende aansluit op de snel veranderende marktvraag, waarmee de mismatch tussen vraag en aanbod verder zal toenemen. Het is nodig anders te gaan kijken naar onderwijs, waarin de vorm van het curriculum niet leidend is, maar werk en werkenden zelf. Het is nodig het DNA van de bedrijven beter te begrijpen om de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt te kunnen repareren. Want in theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk blijkt van wel (Yogi Berra 1925-2015).

Binnen deze context hebben VISTA college, CHILL, Chemelot Consortium en Zuyd Hogeschool de verantwoordelijkheid genomen gezamenlijk verder te denken over het realiseren van wendbaar onderwijs dichtbij en in het bedrijfsleven. Dat betekent dat er nagedacht wordt over het flexibiliseren en hybridiseren van het onderwijsaanbod, van onderwijstijd en van onderwijsrollen. Om de processen behorende bij de te ontwikkelen schakels tussen onderwijs en arbeidsmarkt ruimte te geven heeft de overheid een subsidie ter beschikking gesteld voor 4 jaar.

Het project heeft de naam CoP Community of Practice gekregen. Deze heeft als doel, in een ecosysteem van leren en werken, een opleidingsstructuur te bouwen, waarbij het mbo onderwijs van de hoogste leerjaren plaats vindt in samenwerking met de betekenisvolle context van bedrijven op Chemelot en gaandeweg buiten Chemelot.

Binnen het beoogde ecosysteem zullen onderwijs en bedrijfsleven zowel leren als werken in Communities for Development (CfD) en Communities of Practice (CoP). Met de CfD principes is al sinds 2011 door CHILL en Zuyd Hogeschool binnen Chemelot volop geëxperimenteerd. Met het project CoP zal nu met name de focus liggen op mbo onderwijs op de gebieden procestechniek, Industrial engineering en laboratoriumtechniek. Hierdoor zullen CfD en CoP geleidelijk naar elkaar toe groeien, zich met elkaar vermengen en zelfs deels samenvallen.

Meer informatie

Terug naar overzicht

Onze partners

Sharing our passion for knowledge

© 2024 KACE. All Rights Reserved.
Created by