Pilots

Ambitie, missie, visie

Het project CoP Community of Practice heeft als doel, in een ecosysteem van leren en werken, een opleidingsstructuur te bouwen, waarbij het mbo onderwijs van de hoogste leerjaren plaats vindt in  samenwerking met de betekenisvolle context van bedrijven op Chemelot en gaandeweg buiten Chemelot. Binnen het beoogde ecosysteem zullen onderwijs en bedrijfsleven zowel leren als werken in Communities for Development (CfD) en Communities of Practice (CoP). Met de CfD principes is al sinds 2011 door CHILL en Zuyd Hogeschool binnen Chemelot volop geëxperimenteerd. Met het project CoP ligt nu met name de focus op mbo onderwijs op de gebieden smart maintenance & procestechniek en laboratoriumtechniek. Hierdoor zullen CfD en CoP geleidelijk naar elkaar toe groeien, zich met elkaar vermengen en zelfs samenvallen.

Het project kenmerkt zich door:

Onze partners

Sharing our passion for knowledge

© 2024 KACE. All Rights Reserved.
Created by